PUSAT RUJUKAN MAKLUMAT

PENGURUSAN ASET DAN STOR KERAJAAN

Katalog Pengurusan Kod Aset & Stor

Maklumat terperinci mengenai pengurusan Aset Alih, Aset Tak Alih, Aset Tak Ketara, Pengurusan Stor, Aset Hidup Ikan, Aset Hidup Haiwan dan Aset Hidup Tumbuhan.